Varorna

Det svenska Ostindiska kompaniet bidrog till ett kinesiskt kulturinflytande i svenska hem på 1700-talet. Hushållen fick nya råvaror som te, punsch, ris och sagogryn. Porslinet blev mycket populärt hos medel- och överklassen, trädgårdar med kinesiska inslag anlades.

För att kunna upprätthålla importen exporterade svenskarna framförallt järn och trä, både i form av råvaror och som tillverkade produkter. Även sill efterfrågades. Det mesta såldes i Cadiz mot silver som sedan lämnades i utbyte mot de kinesiska varorna. 

Det är framförallt av de importerade varorna vi ser spår i arkivet i form av tygprover, avskissade prydnadsföremål och varulistor. I Nordiska museets samlingar finns även porslin tillhörigt släkten Grill, importerat via Ostindiska kompaniet under 1700-talet.

Några notiser om varor på export finns också. Nedan omnämns just den svenska sillen.

Hwad den saltade Sillen widkommer så är här ey stor afsättning däraf och det är rätt owisst huru länge dess införselpermission warar, hon blev sålder ….. Om till nästa winter något skiepp hitkommer kunde m k fader wäl skicka mig 20-30 tunnor men ey mera men om den rökta lyckas wäl så kan man däraf långt mera och med mera säkerhet sälja.

Ur brev till Abraham Grill från Marseilles 1759.


Läs mer:

 Varorna
 Varor på export
 Importerade varor

Spanska piastrar

Spanska silverpiastrar.