Varorna: Importerade varor

Ritning över en ostindiefarares lastrum

Handeln med Ostindien och framförallt Kina medförde importen av en rad varor, som i vissa avseenden ansågs som lyxvaror i jämförelse med de värdefulla svenska råvaror som exporterades.

Porslin och te utgjorde en stor del av lasten hos de hemvändande skeppen. Andra eftertraktade varor var siden, råsilke och bomull. Dessutom importerades pärlemor, pappersblommor, lackerade prydnadsföremål och möbler.

Kompaniets skepp kom med tiden att byggas med syfte att kunna frakta så stora laster som möjligt. Illustrationen till höger visar hur fördelningen av varor skulle ske i skeppets lastutrymmen. En väl planerad lastning var ytterst viktig för skeppets förmåga att segla snabbt och säkert.

Kompaniets inköpta varor såldes direkt vid ankomst till Göteborg vid offentliga auktioner. Allt var dock inte avsett för den inhemska marknaden utan en stor del såldes vidare till andra länder i Europa. Vid auktionerna trycktes kataloger över varorna för att underlätta för spekulanterna. Genom återexport till andra länder gjorde kompaniet sina största vinster.

Illustration föreställande fartygsinteriör med lastutrymmen, ur "Fartygstyper i Swenska Ostindiska Compagniets flotta" av Hugo Hammar.

Källor: "Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813" av Sven T. Kjellberg och "Ostindiska compagniets saga: historien om Sveriges märkligaste handelsföretag" av Eskil Olàn.


Läs mer:

 Varorna
 Varor på export
 Importerade varor
   Arrak
   Gallingall, ingefära och kanel
   Medicinalväxter
   Möbler, tapeter m.m.
   Porslin
   Rotting
   Sago, sagogryn och soja
   Salpeter
   Siden och bomull
   Te