Importerade varor: Salpeter

Salpeter, som användes för kruttillverkning, var en av de varor som under en period importerades från Ostindien. Det var dock mestadels i Indien och inte i Kina som salpetern inköptes.

Kriget mot Ryssland var en av anledningarna till importen av salpeter, som påbörjades tidigt i kompaniets handel. Det tycks dock inte ha varit en vara som det funnits avsättning för efter kriget eftersom salpeter inte förekommer i skeppslasterna efter det.

Källa: Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813, Sven T. Kjellberg, 1974.


Läs mer:

 Varorna
 Varor på export
 Importerade varor
   Arrak
   Gallingall, ingefära och kanel
   Medicinalväxter
   Möbler, tapeter m.m.
   Porslin
   Rotting
   Sago, sagogryn och soja
   Salpeter
   Siden och bomull
   Te