Importerade varor: Porslin


En praktfull ostindisk servis med det
grillska vapnet, en trana med ena
benet lyft och med en syrsa i näbben.
Ritad av Christian Precht för Claes
och Anna Johanna Grill. Beställd
genom Swenska Ost-Indiska Comp-
agniet på 1740-talet. Kaffekannans
inv. nr. 266736.

Näst efter te var porslin den viktigaste importvaran för Ostindiska kompaniet. Redan med den första expeditionens skepp år 1733 importerades porslin till ett värde av 6% av den totala skeppslasten.

Familjen Grill kom att köpa upp mängder av Kinesiskt porslin. År 1761 inhandlade dåvarande direktören Claes Grill 79 kistor med porslin från skeppet Prins Carl.

Till en början importerades i princip enbart vitt porslin med blå dekor. Efterhand började kineserna anpassa produktionen efter den varierade marknaden. Beställare runt om i Europa skickade egna modeller för specialbeställningar. På så vis kom den kinesiska produktionen av porslin allt mer att anpassas till den europeiska marknaden. Dekorens utformning och färgsättning kom att ändras med tiden. Likaså uppkom nya porslinspjäser med ursprung i Europa, som den franska soppterrinen.


En tallrik ur den kanske vackraste av
de grillska vapenserviserna. De två
tranorna som samsas i ett rede står
för Adolf Ulrik Grill och kusinen
Anna Johanna Grill som han gifte sig
med. Sannolikt ritade Jean Eric Rehn
mönstret på 1780-talet.

Vapenporslin
I Sverige finns vapenporslin för 350 adelsätter. Även kungliga vapen och statsvapen förekommer, exempelvis på en servis som förärades kronprins Gustaf år 1766. Göteborgs stad erhöll en teservis med stadsvapnet i guld och emaljfärger.

Porslin tillhörigt släkten Grill finns bevarat i Nordiska museets samlingar.


Läs mer:

 Varorna
 Varor på export
 Importerade varor
   Arrak
   Gallingall, ingefära och kanel
   Medicinalväxter
   Möbler, tapeter m.m.
   Porslin
   Rotting
   Sago, sagogryn och soja
   Salpeter
   Siden och bomull
   Te