Varorna: Varor på export

Stommen i handeln med Ostindien var flera svenska råvaror, bland annat järn och trä. Skeppen förde även med sig bearbetade varor som yxor, spik, bössor, fiskkrokar, lyktor, lanternor och mycket annat. Även vetenskapliga instrument som kompasser och kikare var gångbar handelsvaluta.

Jacob Hahr skriver i ett av sina många brev till Jean Abraham Grill:

De Engelske äro mest jaloux af alla Nationer på de Swenske, i anseende till wårt Jern & Stål.
Madras 1767

Inte alla exportvaror kom direkt från Sverige. Vissa varor importerades från andra europeiska länder för vidare export via det svenska Ostindiska kompaniet. Till exempel förde svenska skepp med sig franska viner och engelskt öl i lastutrymmet, tillsammans med snören, madrasser, hattar, böcker, kartor och mycket annat.

Cadiz i Spanien var en av de hamnar där man påbörjade handeln inför resan till Ostindien. Genom försäljning av varor i Cadiz erhöll man silverpiastrar vilka i sin tur var viktig valuta i Kina. Delar av lasten behölls dock och såldes först vid slutmålet i Kina.

Källa: Ostindiska kompaniet: människorna, äventyret och den ekonomiska drömmen, Tore Frängsmyr, 1976 samt Ostindiska compagniets saga: historien om Sveriges märkligaste handelsföretag, Eskil Olàn, 1920.


Läs mer:

 Varorna
 Varor på export
 Importerade varor