Livet i Kina


Staden Macao. Kopparstick från 1764,
ur "A Complete Collection of
Voyages and Travels" av J. Harris.

Under de långa lossnings- och lastningstiderna i Kanton tilläts inte besättningarna närma sig staden. De släpptes inte ens in bakom murarna som omgärdade staden. Istället byggdes en mindre stad utanför murarna, där de olika utländska kompanierna höll hus tillsammans med de kineser som gjorde affärer med dem. Det var alltså inte alls tal om att umgås med den inhemska befolkningen. Detta gällde också för de superkargörer som stannade kvar mellan expeditionerna. Under 1760-talet fick de inte ens stanna kvar i Kanton när ostindiendfararna seglat iväg utan tillbringade väntetiden i Macao. 1776 upphävdes förbudet, men man fortsatte ändå att flytta till Macao under väntetiden på nya skepp. Klimatet där var bättre, man levde under en större frihet och hade – inte minst – större möjligheter att bedriva egen handel.

Inventarieförteckning
Förteckning över inredningen vid
factoriet i Kanton (klicka på bilden för
att förstora den).

I början hyrde svenskarna lokaler av en kinesisk köpman men fick sedan tillstånd att bygga ett eget faktori. Bostäderna var mycket spartanska, säng, tebord, skrivbord, ljusstakar och potta – det var vad Ostindiska kompaniet bekostade för sina medarbetare. Som yngste man tycks Jean Abraham Grill fått ansvara för hushållning och nyanskaffningar till faktoribyggnaden och fartygen, vilket man kan se i serien hushållsräkenskaper.

Det finns därför inte många beskrivningar av kineser och kinesiskt liv, ett undantag är ett brev från Jean Abraham till systern Christina Maria.

Fruntimberna här gå med bart hufvud och bära endast en (?) eller cornet, framtill äro de kammade liksom hemma men baktill är håret först knutit till inwid hufvudet och sedan slätt uppstrukit längs hufvudet och ändan af hårena sitter ihopknutit under corneten eller om de äro för långa böjer man ändarna inåth, jag kan ey rätt förklara dig det men är samma och bära ingen peruk bak i nacken.

Skönhetsråd
Skönhetsråd (klicka på bilden för att förstora den).

Bland de handlingar Jean Abraham Grill tagit med sig från sitt liv i Kina finns också en beskrivning av hur en kinesisk brud ska få en vit, fin hy.
Staden Whampoa. Ur Ostindiska kompaniets saga: historien om Sveriges märkligaste handelsföretag, Eskil Olàn, 1920.