Männen bakom kompaniet: Jacob Hahr

Jacob Hahr var en av tre söner till Henrik Hahr, som hade kommit till Sverige 1715 och öppnat en kramhandel i Stockholm. 1723 gifte han sig med en dotter till den förmögne grosshandlaren Küsel och kom att bli en framträdande person inom skeppsbroadeln i Stockholm. Jakob (1727-85) och hans bror Henrik Wilhelm (1724-94) var båda i hög grad involverade i Svenska Ostindiska Kompaniet, båda som superkargörer, Jakob även som faktoriföreståndare, han blev också kompanjon med Jean Abraham Grill. Den tredje brodern, Gottfrid, var apotekare, han inrättade och innehade Apoteket Hjorten fram till 1778.

Väl anländ till Kanton efter sin äventyrliga resa (läs mer om den under Expeditioner/Reseberättelser)ägnade sig Jakob Hahr helhjärtat åt affärerna (för kompaniets räkning och för egen) och frimurarlogen. Det framgår av hans brev till Jean Abraham Grill, vilka mest handlar om affärstransaktioner och avslutas med några få personliga ord:

Änteligen har Poankeyqua igår, efter mycken möda och hårda föreställningar betalt Uhren med P 3100, sedan jag måst försäkra att Herrar Bröderna betala med interesse de omkostningar han är i förskott på Manilla Expedition---

Gordon är dödeligen siuk utan minsta förhopning om lifwet. Härwid förlorar jag mycket, ty Han har warit en besynnerlig Wänn till mig. Allas ögon här, äro fylde med tårar.

Jakob Hahr från Kanton 25/2 1771 till Jean Abraham Grill i Göteborg.

Frossan har giästat hos mig i 12 dagar som nu afskedas med wanliga Tracktamentet Chinabarck
.

Jakob Hahr från Stockholm 28 juli 1783 till Jean Abraham Grill.


Läs mer:

 Om kompaniet
 Affärsverksamheten
 Männen bakom kompaniet
   Michael Grubb
   Jacob Hahr
 Den privata handeln