Källhänvisningar

Syftet med texterna i denna webbpublikation är att ge en kortfattad överblick över Ostindiska kompaniet och dess verksamhet, ett komplement till de arkivhandlingar som presenteras i databasen. Ett antal publikationer har tillsammans med arkivhandlingarna använts som källor.

Litteratur

Hermansson, Robert, Det stora svenska äventyret. Boken om Svenska Ostindiska Compagniet. (Göteborg 2003).

Frängsmyr, Tore, Ostindiska kompaniet: människorna, äventyret och den ekonomiska drömmen. (Stockholm 1976).

Hammar, Hugo, Fartygstyper i Svenska Ostindiska Compagniets flotta, Swenska Ostindiska Compagniets stiftelse, (Göteborg 1931).

Kjellberg, Sven T., Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813. Kryddor, Te, Porslin, Siden, (Malmö, 1974).

Lagercrantz, Bo, ”I Ostindiska kompaniets tjänst”, Nordiska museets och Skansens årsbok 1956, (Stockholm 1956)

Müller, Leos, ”Mellan Kanton och Göteborg. Jean Abraham Grill, en superkargörs karriär”, Historiska etyder: en vänbok till Stellan Dahlgren, (Uppsala 1997).

Müller, Leos, The merchant houses of Stockholm, c 1640-1800, (Uppsala 1998).

Müller, Leos, Consuls, corsairs and commerce.

Nyström, Johan Fredrik, De svenska ostindiska kompanierna. Historisk-statistisk framställning, (Göteborg 1883).

Olàn, Eskil, Ostindiska compagniets saga: historien om Sveriges märkligaste handelsföretag, (Göteborg 1920).

Ostindiska Compagniet. Affärer och föremål, Göteborgs Stadsmuseum, (Göteborg 2000).

Samuelsson, Kurt, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815.

Svenskt biografiskt lexikon,
1931.