Abraham Grill (1707–1768)

Abraham Grill d.y. (1707-1768) var son till Abraham Grill d.ä. (1674-1725) och kom från den del av släkten som tillhörde Stockholms köpmannaelit, den så kallade skeppsbroadeln. Han började sin karriär som svensk konsul i Helsingör 1733-1736 och gifte sig där 1735 med Anna Maria Petersen (1713-1754), också hon från en mycket välkänd köpmannasläkt i Stockholm och Göteborg. Familjen flyttade till Göteborg 1746 och Abraham startade där ett handelshus. Han hade nära kontakter både med Carlos & Claes Grill i Stockholm och Anthony & Johannes Grill i Amsterdam. 1746 utnämndes han till direktör i Ostindiska kompaniet.

Abraham Grill hade många barn. Sonen Lorentz blev hans partner 1761 och tog över firman vid faderns död 1763. Claes (1750-1816) slog sig ner som köpman i London 1770, där han blev generalkonsul. Anna Johanna (1753-1809) gifte sig med Adolf Ulric Grill från Stockholm, dottern Christina Maria (1739-1818) gifte sig så småningom med Gustaf Tham, nära vän och affärspartner med brodern, Jean Abraham (1736-1792) (se separat artikel).

 

Källa: Svenskt biografiskt lexikon, 1931.


Läs mer:

 Släkten Grill
 Jean Abraham Grill (1736–1792)
 Abraham Grill (1707–1768)