Släkten Grill

Släkten Grill i Sverige stammar från en släkt från Augsburg, där namnet Grill burits av hantverkare sedan 1418.

Den äldste namngivne Grill i Svenskt Biografiskt Lexikon är en vinhandlare, Andreas G. Dennes sonson, Anthoni G.(död 1675) flyttade tillsammans med några bröder till Holland och fick burskap i Amsterdam som silversmed 1638. Han flyttar vidare till Sverige och omnämns 1652 som riksvardie, dvs. riksvärderingsman med uppgift att övervaka och kontrollera mynt och vikt samt guld- och silverarbeten. Hans son Anthoni (död 1703) fick burskap som guldsmed i Stockholm 1663. Han förvärvade det så kallade Grillska huset i hörnet Stortorget och Köpmannagatan i Stockholm.

Av Antonis söner började Abraham (1674-1725) en framgångsrik exporthandel i Stockholm 1704 tillsammans med sin svåger A. Gemnich, en holländare som några år tidigare kommit till Sverige. Efter dennes död 1711 fortsatte Abraham Grill verksamheten tillsammans med änkan, Sofia G., då under namnet Madame Gemnich & Grill.Tillsammans med en annan svåger, Claes Wittmarck d.y., anlade Abraham Grill varvet Terra Nova 1716 och där byggdes bl.a. flera av Ostindiska kompaniets fartyg. 1716 bildade han tillsammans med sin yngre bror Carlos (död 1736) det Grillska handelshuset, Abraham och Carlos Grill i Stockholm, som sedan fördes vidare till Abrahams söner Claes (1705-1767) och Johan Abraham (1719-1799). Namnet ändrades till Carlos och Claes Grill. Handelshuset hade förbindelser med ute i Europa.

Claes gifte sig med Carlos dotter Anna Johanna – hennes skönhet var mycket omtalad – och de fick barnen Adolph Ulric och Anna Johanna. Claes Grill var mycket betydelsefull både som köpman och bruksidkare, bland annat köpte han Söderfors, Österfors och Iggesunds bruk. Genom handelshuset ägnade han sig åt handel i Ostindien. Han var också delägare i en stor segelduks- och linnefabrik och i ett glasbruk i Stockholm, byggde fartyg på eget varv både för inhemsk och utländsk räkning, samt drev stor bankirrörelse.

Efter Claes död avvecklades engagemanget i varvsindustrin och Johan Abraham engagerade sig livligt under 1760-talet i offentlig verksamhet. Han var en av direktörerna vid Ostindiska kompaniet. Inom grosshandlarsocieteten framträdde han som hattanhängare samtidigt som han var fullmäktig i Jernkontoret. Arbete i olika direktioner och styrelser upptog alltmer av hans tid.

Claes tvillingbror Anthoni (1705-1783) innehade firman Anthoni Grill & Söner i Amsterdam. Firman lånade bland annat ut stora belopp till svenska bruk. Då dessa inte kunde återbetalas övergick flera bruk i firmans ägo.

Källa: Svenskt Biografiskt Lexikon


Läs mer:

 Släkten Grill
 Jean Abraham Grill (1736–1792)
 Abraham Grill (1707–1768)