Expeditionerna: Resvägen

Det svenska Ostindiska Kompaniet skickade sina skepp ut på Nordatlanten, runt Storbritannien, ner via Cadiz i Spanien, söderut längs Afrikas västkust till Godahoppsudden.

När den afrikanska kontinentens sydspets rundats sattes kursen mot nordost, söder om Madagaskar och rakt över till de indonesiska öarna. Rakaste vägen till Canton och Macao var sedan genom Sunda-sundet, väster om Java, genom Sydkinesiska sjön och upp till det kinesiska fastlandet. Vägen tillbaka till Sverige och Göteborg gick ungefär enligt samma resrutt.

Kartan nedan visar kompaniets resväg runt den afrikanska kontinenten och upp via Indonesien till Kina. Den ende resenär som hamnade på avvägar, och faktiskt seglade åt ett helt annat håll var Jacob Hahr. Om honom och hans umbäranden går att läsa under rubriken Reseberättelser.

Resvägen till Kina


Läs mer:

 Expeditionerna
 Kompaniets skepp
 Resvägen
 Livet ombord
 Besättning och medresenärer
 Olyckor och skeppsbrott  Reseberättelser


Karta ur Ostindiska kompaniets arkiv i Nordiska museet.
Karta över den vanligaste resrutten, ur "Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813" av Sven T. Kjellberg.