Livet ombord: Mat och dryck

Ett av de svåraste problemen att lösa för fartygskonstruktörerna var förvaring av vatten och proviant. Naturligt nog var man beroende av stora mängder av bådadera för att hålla besättningen och övriga medresenärer friska. Samtidigt skulle denna last balanseras med fartygets förmåga att segla. Fartygskonstruktören Chapman gav till exempel instruktioner för hur färskvatten, som förvarades i träfat, skulle tas från olika delar av fartyget för att skeppet skulle kunna seglas så effektivt som möjligt.

Varje dag serverades korngryn, ärter och smör. Tre dagar i veckan fick besättningen salt kött, en dag fläsk och de övriga dagarna stockfisk. Till frukost serverades salt sill och en sup.

Förutom ett förråd av torkad och saltad mat fanns även levande djur ombord, bland annat oxar, kor, får, grisar, ankor, gäss, kalkoner och höns. En del av djuren inköptes under resans gång, bland annat när man ankrade vid Godahoppsudden. Ytterligare proviantering gjordes sedan på ön Java och i Canton.

Av drycker var vatten ett viktigt inslag och vattenförråden fylldes på vid varje ankring. Det räckte dock inte långt och stora delar av besättningen fick vara utan vatten ibland i flera månader eftersom vattnet ofta blev skämt på grund av bristfällig förvaring. Förutom vatten fanns även svagdricka och vin ombord. Starksprit i form av brännvin dracks även i rejäla mängder.

När skeppet Finland stävade ut på Kattegatt år 1779 innehöll proviantförrådet, förutom levande djur, bland annat följande:

salt oxkött
njurtalg
fläsk
svinister
smör
ost
skeppsbröd
stockfisk
pudersocker
vetemjöl
rågmjöl
sviskon
senap
salt sill
rökt sill
salt
korngryn
havregryn
risgryn
ärter
valfisktran
vinättika
surkål
potatis (en mindre mängd)
kryddor
kaffe och té

För befäl och officianter fanns extra godsaker i förråden:

oxbringa
tunga
svinfötter
rökt skinka
finare smör och ost
engelsk malen senap
m.m.


Källa: Hugo Hammar och Eskil Olàn.


Läs mer:

 Expeditionerna
 Kompaniets skepp
 Resvägen
 Livet ombord
   Mat och dryck
   Sjukdom och dödlighet
 Besättning och medresenärer
 Olyckor och skeppsbrott  Reseberättelser