Expeditionerna: Olyckor och skeppsbrott

Svenska Ostindiska kompaniet gjorde under sin verksamma tid 132 expeditioner med 37 skepp, mellan Sverige och Kina. Endast åtta av dessa skepp förliste, vilket kan ses som ett ganska litet antal, med tanke på alla resor som företogs.

De skepp som förliste var Suecia år 1740, Stockholm och Drottningen af Swerige år 1745, Göteborg (I) år 1745, Prins Friederic Adolph år 1761, Göteborg (II) år 1796, Drottning Sophia Magdalena år 1801 och Drottningen år 1803.

I Nordiska museets arkiv finns ett utkast till redogörelse för skeppet Prins Friederic Adolphs strandning vid revet Prata, i Sydkinesiska sjön. Det finns också detaljerade beskrivningar av bärgningsförsöken som gjordes för att rädda de varor skeppet fört med sig på utresan till Kanton.

Arkivhandlingarna visar att man 1762 också lyckades bärga stora delar av lasten, som bland annat bestod av penningkistor, tenn, järn och bly samt en hel del av passagerarnas personliga tillhörigheter. Bärgningen företogs bland annat med hjälp av inhyrda kineser. Efter att bärgningen genomförts brändes vraket.

I övrigt kan man i brev och andra dokument här och var finna ögonvittnesskildringar och andrahandshistorier om de bitvis mycket farliga seglatserna. Till exempel berättar Jacob Hahr om ett skepp som anlände Madras när han vistades där en längre period. Skeppet hade haft 6 fot watn i skeppet, mist Gallion, bogsprötet och fått en skadad fockmast.

Vidare berättar Hahr: När Hollendarne woro i storm under Madagaskar, blefwo de warse ett skepp med någon signal på topppen som liknade segel, och kunde på en långfrånwarande distance ey annat see än samma skepp förvänta deras assistance, men som de sielfwe woro illa däran, så war det för dem ey giörligt.

Vad som hände det skepp som holländarna siktat i sjönöd förtäljer inte historien, annat än att de själva trots stora problem, lyckats ta sig hela vägen till Madras där Hahr fått höra om strapatserna.


Läs mer:

 Expeditionerna (tillbaka)
 Kompaniets skepp
 Resvägen
 Livet ombord
 Besättning och medresenärer
 Olyckor och skeppsbrott
   Friederic Adolphs strandning
   Bärgning av sjunket gods

 Reseberättelser