Expeditionerna: Besättning och medresenärer

De som seglade med Ostindiska Kompaniets skepp bestod av två kategorier: Besättningen som skötte navigering lastning och lossning, och anställda i kompaniets tjänst som skötte företagets affärer i främmande hamnar.

De anställda i kompaniets tjänst bestod av superkargörer i flera grader, varav första graden var den högsta. Superkargörerna hade därtill egna assistenter, hovmästare, egen kock och drängar.

Superkargörerna representerade kompaniets direktion och stod över kaptenen vad gällde viktiga beslut om vilka hamnar som fick angöras och när man skulle segla vidare.

I spetsen för besättningen stod fartygets kapten vars underordnade bland annat bestod av ett antal styrmän, kadetter, underofficerare, hantverkare, skeppsbetjänter, drängar och en hel stab av matroser.

Ombord fanns också skeppspredikant och fältskär, vilka under vissa seglatser kunde utgöras av Carl von Linné utskickade unga studenter, som samtidigt skulle genomföra vetenskaplig forskning i naturvetenskapens tjänst.

Skeppsbesättning och medresenärer
140 besättningsmän, tjänstemän och övriga medresenärer följde med skeppet Prinsessan Sophia Albertina på hennes resa till Kanton 1754. I arkivet finns rullor över besättningar och den från Sophia Albertina ger en bild av hur sammansättningen av besättning och medresenärer kunde se ut under kompaniets seglatser till Ostindien.

Läs mer: >>


Läs mer:

 Expeditionerna
 Kompaniets skepp
 Resvägen
 Livet ombord
 Besättning och medresenärer
   Besättningslista
 Olyckor och skeppsbrott  Reseberättelser