Expeditionerna: Reseberättelser

I Ostindiska Kompaniets arkiv vid Nordiska museet finns flertalet reseskildringar, korta och långa. De ger en personlig inblick i de långa och ibland farofyllda seglatserna till främmande länder och kontinenter. Skildringarna ger oss också möjlighet att uppleva mer eller mindre exotiska platser genom resenärernas ögon.

Reseberättelser

Jacob Hahrs äventyrliga resa till Canton år 1764.
Läs mer: ->>

John Chambers rapporterar hem ifrån Indonesien.
Läs mer: ->>

Jean Abraham Grill upplever Italien vid 24 års ålder
Läs mer: ->>


Läs mer:

 Expeditionerna
 Kompaniets skepp
 Resvägen
 Livet ombord
 Besättning och medresenärer
 Olyckor och skeppsbrott
 Reseberättelser